Kommunikációs ismeretek

A kommunikáció alapjai

Retorikai ismeretek

Kommunikációs közlésmód

Kommunikációs készségek

Nemzetközi kommunikációs szokások

Szolgáltatáskultúra

Viselkedéskultúra

Prezentációs ismeretek

Vállalati kultúra

Vizuális arculat

Cégprezentációs ismeretek

On-line prezentáció

Vállalkozási alapismeretek

Vállalkozási formák

Piaci magatartás

Gazdasági környezet

Vállalkozások tervezése

Vállalkozások alapítása

Vezetési ismeretek

Személyiség és vezetés

A vezetés folyamata

Vezetés és vezetők

A vezető önszervezése